THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 4, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Va-Era 2 30b - 32a

ספר הזוהר פרשת וארא

דף ל ע"ב (שורה 38) – דף לב ע"א (שורה 41)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א2, ו51, ו5*2, פ2, ט1, ר1

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף ל ע"ב (שורה 38) – דף לב ע"א (שורה 41)

 39 כד אינון[ר1 מ קר י*]] כד אזלין א2 ו5* ט1

דף לא ע"א

 1 חד] {נ"ל שלים} ט1 / ואי איערעו] ואי מתערעו א2 ואי {אי}ערעו ו5* ואי אערעי י* / בגווייהו] בהדייהו א2  2 דלאו] דלא ו5* / לאתפרשא] לאפרשא א2  3 אחרת] אחר' ו5* / וימלא אחרי] לית' א2 / מאי רוח אחרת] ואמרי מאי רוח אחרת א2 מאי רוח אחר' ו5*  4 מאינון] מינייהו מאינון א2 / מאללין...מאללין] מאללין א2 מאלין פתח ואמ' ויעלו בנגב ויבא עד חברון מאי ויבא עד חברון דאתפרש מאינון מאלין ו5* ט1 מאללין פתח ואמר ויעלו בנגב ויבא עד חברון דאיתפרש מאינון מאללין ר1 מ קר מאללין פתח ואמר ויעלו בנגב ויבא עד חברון דאתפרש מינון מאללין י*  5 איהו] לית' א2 איהי י* / אבהן] אבהתא א2  6 אחסנא] ואחסנא ו5* / ביה] בה ו5* לית' ר1 קר  7 בה] בה ולבניו א2 ו5* ט1 / יהיבו] יהיב ו5* י* יהיבא ט1 / דאשתטח בקברי אבהן3] דשתטח על קברי אבהתא א2 דאשתכח בקברי אבהן ר1 קר  7-8 מההוא עיטא דילהון דאשתזיב] מההוא עיטא דיליה לאשתזיב א2 מההוא עיט' דיי ליה דאשתזיב ו5* ט1 ר1 מההוא עיטא דיליה דאשתזיב מ קר ג(ס"י) מההוא עיטא די ליה לאשתזיב י*  8 לא[מ]] לית' א2 ו5* ט1 ר1 קר י* / דא כתיב] דא דכתי' א2  9 אליו] לית' ו5* ר1 קר / דוד] לית' ר1 מ  10 ביומי] ביומוי י*  11-12 על כל ישראל] על ישראל א2 י*  12 ומלכו קביל על יהודה בלחודוי] וקביל עליה מלכו א2 ומלכו קביל עליה בלחודוי ו5* ט1 י* ומלכו קביל עלה בלחודוי ר1 מ קר  13 ולבתר] בתר א2  13-15 מלכו...שלימתא] עליה מלכו שלימא א2 מלכו על כל ישראל בירושלם אלא כלא רזא איהו קמי קב"ה ת"ח מלכות' קדיש' לא קביל מלכו שלימתא ו5* מלכו על כל ישראל בירושלם אלא כלא רזא הוא קמי קב"ה תא חזי מלכותא מלכותא קדישא לא קביל מלכו שלימתא ט1 מלכו על כל ישראל בירושלים אלא כולא היא רזא קמיה קב"ה ת"ח מלכותא קדישא לא קביל מלכו שלימתא י*  15 אתבני] אתתבני ו5*  16 ועלמא עלאה] ועלמא תתאה א2 / אקרי] אתקרי א2 ו5* ט1 אי קרי ר1 / וסימניך] וסימן א2  17 דא עלמא] ודא עלמא ר1 / ויבנהו(2)] לית' א2 ו5* ט1 / שנים] לית' ו5* ט1  20 באברהם] לית' ט1 / אקרי] אתקרי א2 / ובגין (נ"א וביה)] ובגין א2 ו5* ט1 מ וביה ר1 ביה קר ובגין (נ"א וביה) י* / ששת] ששה א2  21 אתבני] אתברי א2 ו5* ט1 אבני ר1  21-22 בההוא (נ"א בהאי)...דלעילא] לית' א2 כהאי גוונא ויבנהו שבע שנים ות"ח דוד בעא לאתבנא במלכו שלימת' ו5* כהאי גוונא ויבנהו שבע שנים ות"ח דוד בעא לאיתבנאה במלכו שלימתא ט1 בההוא גוונא ויבנהו שבע שני' ות"ח דוד בעא לאתבנאה כמלכו שלימתא ר1 בההוא גוונא ויבנהו שבע שני' ותא חזי דוד בעא לאתבנאה במלכו שלימתא מ קר י*  22-23 ואתחבר באבהן] לית' א2  23 וקאים...בגווייהו] וקאים ובאבהן אתחבר וקאים שבעה שנים לאתבנאה בגווייהו א2  24 אתמשכא] ואתמשכא ו5* ט1 ר1 מ קר ואתמשך י* / מלכותיה די לא תעדי] מלכותא דלא תעדי א2 מלכותיה דלא תעדי ו5* ט1 / ואי לאו דאתעבד] ואי לא איתעתד א2 ו5* ט1 ואי לאו אתעתד ר1 מ קר י* ואי לאו דאתעתד ד"א  25 מלכותיה] מלכותא ו5* ט1  25-26 כהאי גוונא...דחכמתא] לית' א2 כהאי גוונא כלב אתיהיב ביה רוח' דחכמת' ו5* ט1  26 באבהן] באברהם א2 / אזל] אזיל א2 ו5* ט1 / ולבתר] לבתר ו5*  27 וירית ליה] וירית לה ט1 וירית ליה 4 ר1 / ר' ייסא[א2 ט1 ד"א]] ר' יוסי מ ר' חייא קר ר' יוסי (נ"א ייסא) י* / מקפוטקיא] מקפוטיא א2  28 במטול דקטפירא] {ב?טול} דק{ט}פירא ט1 / א"ר ייסא] א"ר יוסי ר1 מ קר י*  29 אפתח פומך ואימא] פתח פומך ואימ א2 / דאורייתא] לית' א2 / דאת אמרת] דאת אמר א2 ט1  30 בוצינא קדישא] בוסינא קדישא ר1  30-31 נעם...נעם] נעם ט1  31 אלין] אלין אינון א2 / באורחי] באורחוי א2 בארחוי ט1  32 דלא] די לא ט1  33 כולהון] כולהו א2 ט1 ר1 י* / שלם ליה לתתא] שלם ליה (בעלמא דין) [לתתא] י*  34 בעלמא דין] בעלמא דא ט1 / שלם ליה בעלמא דאתי] ושלם ליה בעלמא דאתי קר / יודאי] יודא ר1  34-35 איסורא בקיסטרא] איסירא בקוסטרא א2 א17 אי סירא בקיסרא ט1 איסורא בקיסרא ר1 איסירא בקיסטרא נ47 מ קר איסירא בקיסרא מ5 איסירא בקסטירא י* איסרא בקסרא ג(וי"ס דגרסי)  35 א"ל] אמרו ליה ט1 ר1 קר / מניין לך] מנא לך א2 / אמר ליה] אמ' לון ט1 ר1  36 קרא] לית' קר י* / מלה טבא[ד"א]] מלה א2 ר1 מ קר י* מלה 5 ט1  37 ביה] ליה א2 / דרכים] דרכיה א2  39 דהא כל אתר] דא בכל אתר א2 / דאקרי] דקרי א2 ט1 / אורחא] אורח ט1 ר1  40 דהוא] דהיא ט1 / פתיח] פתח א2 / אלין דרכים] אינון דרכין א2 / מאבהן דכראן[ט1]6] דאבהן דארכן א2 מאבהן דכרין ר1 מ י* מאבהן דנפקין קר מאבהן דכרן ד"א / בימא] מימא קר

דף לא ע"ב

 1 ועאלין] ועיילין ט1 / בגויה] בגוה ט1 / ואינון[ד"א ג]] ומאינון א2 ט1 ר1 מאינון מ קר י* / אורחין] אורחים מ  1-3 לכל עיבר...לכל עיבר] לכל עיבר א2 לכל עיבר ולכל סיטרי עלמא והאי נועם ההוא נעימו דנפיק מעלמא דאתי ומעלמא דאתי נפקין לכל עיבר ט1 לכל עיבר ולכל סטרי עלמא והאי נועם ההוא נעימו דנפיק מעלמא דאתי ומעלמא דאתי נהרין כל בוסינין ומתפרשן נהורין לכל עיבר ר1 לכל עיבר ולכל סטרי עלמא והאי נעם ההוא נעימו דנפיק מעלמא דאתי ומעלמא דאתי נהרין כל בוצינין ומתפרשין נהורין לכל עיבר מ קר י*  4 אקרי נעם] נעם אקרי א2 ט1  5 וכל חירו דעלמא אתער] וכל חדו וכל נהורין אתערין א2 וכל חירו דעלמא אתער י*  6 חייבין דגיהנם] דחייבי דגיהנם א2 / ואית להו] ואית להון א2  7 (ס"א חירו) חידו] חידו א2 מ י* חירו ט1 ר1 קר / ונייחא] ונייחין ר1 / בשבתא[א2 מ י*]] בשעתא ט1 ר1 קר / כיון דנפיק[מ י*]] בשעתא דנפיק א2 דנפיק ט1 ר1 קר / חידו(2)] חירו ט1 ר1 קר  8 עלנא] לית' א2 / דחייביא] דחייבין א2 דחייבים י* / מההיא] מההוא י*  9 לאתערא] לית' א2 / ולימא] למימר א2 ונימא ט1 ר1 ו(נ)[ל]ימא י* / יי' אלהינו עלינו] לית' א2 / דא הוא] דא ההוא ט1 דא היא י*  9-10 (ס"א חירו) חידו] חידו א2 מ י* חירו ט1 ר1 קר  10-11 מאן נתיבותיה אלין] לית' א2  11 אינון נתיבות ושבילין דנפקי מלעילא] אינון שבילין דלעילא א2 אינון דנפקי מלעילא ט1 אינון שבילין דנפקי מלעילא ר1 מ קר אינון שבילין דנפקין מלעילא י* / דאיהו אקרי] דאקרי א2  12 ועאיל] ואעיל י* / לימא רבא כד איהו בתוקפיה] לית' א2 / יהיב ליה] יהב לון א2 יהיב לון ט1 / שלם] לית' א2  13 הה"ד] והיינו דכתי' א2 / אתו רבי ייסא ור' חזקיה[מ קר י*]] אתו ר' חייא ור' ייסא א2 אתא ר' ייסא ור' חזקיה ט1 אתו ר' יצחק ור' חזקיה ר1 / ונשקו ליה] ונשקוה א2 ט1 / אמרו] אמ א2 ואמרו ט1 / ומה] לית' א2 מה י*  14 כל הני מלין] כל האי מלין ר1 / עלאין] לית' א2 / גבך] בך א2 / ולא ידענא] ולא הוינא ידעין א2 / אזלו] אמרו אזלו ר1  15 אמרו ודאי דבר דבעירי אית באתר דא] אמ ודאי מותנא דבעיה איכא באתר דא א2 אמרי ודאי דבר דבעירי אית באתר דא י* / ההוא יודאי] ההוא יודאי במצרים א2 / הא] ה?? א2  16 דאמריתו...בעירי7] לית' א2 דאמריתו דקטל קב"ה במצרים כל אינון עאני וכל אינון בעירי ט1 קר י* דאמריתו דקטל קב"ה במצרים כל אינון ענאי וכל אינון בעירי ר1 דאמריתו דקב"ה במצרים כל אינון עאני כל אינון בעירי מ  17 הוו בבעירי] בבעירי באינשי' א2 / דקטיל] דקטל ט1 ר1 מ קר י* / ומה] מה ט1 ר1  17-19 חד דבר...אמאי] לית' א2  18 בשדה] בשדה גו' ט1  19-20 בכלהו...אלא יד ה')] בכולהו לא כתי' הנה יד יי' הויה אלא יד יי' א2 בכולהו לא כתי' יד יי' אלא הכא יד יי' ט1 בכלהו לא כתי' יד יי' אלא יד יי' ר1 מ קר בכולהו לא כתיב יד ה' (נ"א אלהים) אלא יד ה' י*  20 איהו ידא בחמשה אצבעאן[ד"א]] איהי וידא חמשה אצבען א2 איהו ידא דחמשה אצבען ט1 איהו וידא חמשא אצבעאן ר1 איהו בידא חמשה אצבעאן מ קר איהו בידא חמשא אצבען י* איהו וידא חמשה אצבעין ג  21 והכא[א2 ט1 ד"א]] והא ר1 מ קר י* / וכל אצבעא ואצבעא קטל זינא חדא] כל אצבעא קטיל חדא א2 יד יי' דהיינו ה' אצבען וכל אצבע קטל זינא חד ו5 כל אצבעא ואצבע קטל חד זינא ט1 כל אצבעא ואצבעא קטל זינא חדא ר1 מ קר י* / וחמשה זינין] וחמש זינין א2 לית' ו5  22 הוו] לית' ו5 / חמשה] חמש א2 / לחמשה] לחמש א2  22-33 הא חמשה...דחכמתא הא] לית' ו5  23 אצבעאן] אצבעין ט1 / דאקרון יד] דאינון יד א2 דאיקרון יד יי' ט1 / הנה] לית' א2 ט1 / הויה וגו'[ר1 מ קר]] לית' א2 ט1 וגו' י* / מתים] מייתין א2 ט1  24 ואשתכחן מתים] ואשתכחו מתין א2 ואישתכחו מיתין ט1 ואשתכחו מתים ר1 קר י* / בתר] באתר י* / דלא] כלא ר1 קר / אהדרו] איתהדרו ט1 / וקטלו] וקטלון א2 וקטלי י*  25 ודבר[ד"א]] דבר א2 ט1 ר1 מ קר דב"ר י* / מה] מאי א2 / אלא דא] אלא הא א2 ט1  26 בתקיפו] בתוקפא ט1 / הוו] דהוו א2 / דבר] דכד ט1  27 בניחותא] בנוחותא מ  27-28 ברד דאתהדרו אתוון בתקוף[מ י*]] בתר דאתבדרו אתון בתקיף א2 ברד דאיתבדרו אתוון בתקוף ט1 ברד דאיתהדרון אתון בתקוף ר1 ברד דאתהדרון אתוון בתקוף קר  28 עאני דאתיין] עני דאתאן א2  29 תרין קטפירי דמליין אקסוטרא] תרי קפטרי דמליין אקוסטר' א2 א17 תרין קטפירי דמליין אקוסטרא ט1 ר1 מ5 מ קר תרתי קטפירי דמליאן אקוסטרא נ47 תרין קטפירי (נ"א קפטירי) דמליין אקוסטרא י*  30 כתיב] לית' א2  30-31 ואגדלה שמך והיה ברכה] לית' א2 גו' ט1 ואגדלה שמך וכו' ר1 מ קר י* / ואעשך לגוי גדול לקבל לך לך] ואעשך לגוי [גדול] לקביל לך לך י* / ואברכך לקבל] ואברכך לקביל י*  32 לקבל(1)] לקביל ט1 י* / וממולדך] ממולדתך א2 / לקבל(2)] לקביל ט1 י* / ומבית אביך] מבית אביך א2 / ודא לקבל דא] ודא לקביל דא ר1 י*  33 אמר] {אמ'} ט1 / ואעשך לגוי גדול לקבל סטר ימינא] ואעשך לגוי לקביל לך ואברכך לקביל מארצך ואגדלה שמך לקביל סטר וממולדתך והיה ברכה לקביל ומבית אביך ואעשך לגוי גדול לקביל סטר ימינא ו5 ואעשך לגוי גדול לקביל סטר ימינא ט1 ר1 י* / לקבל(2)] לקביל ו5 י*  34 לקבל(1)] לקביל ו5 / לקבל(2)] לקביל ו5  35 אתער] יתער ר1 מ קר י*  35-36 תא חזי...לאשראה עליה] לית' ו5  36 יתער(1)] אתער א2 ט1 / יתער(2)] אתער א2 ט1 איתער ר1 / מה כתיב] כתיב ו5 / באברהם] לית' ו5  37 מאור כשדים] לית' ו5 מאור כשדים גו' ט1 / ויצאו אתם ויצאו] לית' א2 ויצאו ו5 י* / אברם] אברהם י*  38 (ואת לוט בן הרן) וגו'] לית' א2 ו5 גו' ט1 ר1 מ קר י* / מהו] מאי א2 / תרח ולוט נפקו[מ ד"א]8] תרח נפק א2 לית' ו5 ט1 ר1 קר תרח וחרן נפקו י*  39 ושרה] ושרי א2 ט1 / דכיון] כיון י* / אברהם] לית' א2 ט1

דף לב ע"א

 1 כך] לית' ו5 / דאינון אתערו] דאתערו א2 / א"ל] אמ' לו א2 ט1 אמ' ליה ר1  2 לגרמך] ולגרמך א2 ט1 / דאתילידת ביה] לית' א2 דיתילידת ביה ט1  3 תולדה] תולדתא ט1  4 אתגלי לך] מתגלי לך א2 יתגלי לך ט1 / דממנא עלה] די ממנא עליה ט1  5 אברהם] אברם א2 ר1 מ קר י* / כאשר דבר אליו יי'] לית' א2 וגו' ט1 / ואנן קא בעינן] ואנן לא בעינן א2 ואנן קא בעינא ט1 ואנן הא בעינן ג  5-6 למנדע רזא דחכמתא] למנדע רזי דחכמתא קמי אמאי את שתיק ג  6 (פתח רבי אבא ואמר] קמו פתח ר' אבא ואמר ר1 פתח רבי אבא ואמר מ קר י*  6-41 (פתח רבי אבא ואמר...אמן ואמן] קמוי פתח ר' אבא ואמ' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה וגו' והיה ביום ההוא יהיה יי אחד ושמו אחד בילא"ו א2 קמוי פתח ר' אבא ואמ' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם יי' ולעובדו שכם אחד וכתי' והיה יי' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יי' אחד ושמו אחד ברוך יי' לעולם אמן ואמן ט1  7 לעבדו] ולעבדו י*  7-8 וכתיב...ושמו אחד9] וכתי' והיה ביום ההוא יהיה יי' אחד ושמו אחד ר1 מ י* וכתיב והיה ביום ההוא יהיה יי' אחד ושמו קר  8-41 רבי יוסי...אמן ואמן] תם ונשלם ותם ומה שנמצא כתוב בדפוס תמצאהו בפרשת אמור י*  10-11 ווי...הגר לישמעאל] ווי לההוא זמנא ר1 מ קר  12 לבתר] לית' קר / והוה לה] והוה ליה ר1  12-13 א"ל...ההוא זמנא] א"ל ווי על ההוא זמנא ר1 מ קר  14 שרי] לית' קר / אל אברם וגו' בא נא אל שפחתי וגו'] לאברם בא נא אל שפחתי וגו' ר1 קר  14-15 ועל דא] ועל ר1 קר  15 קיימא] דקיימא קר / מאברהם] מאברם ר1 קר / ואברהם] ואברם ר1 קר  16 הוה מבשר] הא מבשר ר1 קר  17 אברהם] אברם ר1 קר / וגו'] לית' ר1 מ קר  18 בקיימא] בקיומא ר1 קר  19 אית ליה] לית ליה ר1 קר  20 והא ישמעאל] הא ישמעאל ר1 / דאתגזר] דיתגזר קר  20-21 (ולא עוד...שנין)] ולא עוד אלא דאתגזר בין י"ג שנין ר1 ולא עוד אלא דאתגזר בר תליסר שנין מ קר  21 א"ל] לית' ר1 / וכתיקונוי] וכתיקונו ר1  22 כדקא יאות[ד"א]] לית' ר1 מ קר  23 אגר טב] אגר ר1 קר  26-27 כד איהי ריקניא מכלא זמנא סגי] כד איהי כרקניא מכלא זמנין סגיאין ר1 כד איהי ריקניא מכלא זמנין סגיאין מ כד איהי בריקניא מכלא זמנין סגיאין קר  28 עד דאשתלים] עד דישתלים מ קר / ההוא זכותא דבני ישמעאל] זכותא דילהון דבני ישמעאל ר1 זכותא ודילהון דבני ישמעאל קר  29 תקיפין] לית' ר1 קר  30 וחד סמוך לירושלם] וסמיך לירושלם חד ר1 קר וכד סמיך לירושלם מ  31 וארעא קדישא לא יתמסר] וארעא לא איתמסר ר1 וארעא לא תתמסר קר / יתער] איתער ר1  32 על רומי חייבא[ד"א]] לית' מ על קרתא חייבא קר  33 עלה מכל סייפי עלמא] לית' ר1 קר עלה מ  35 לבני ישמעאל] אנון מ  37 ימינך] ימינך וגו' ר1 קר  37-41 בגין דשמא...אמן ואמן] לית' ר1 ובתריה מה דכתיב יי' ישמור צאתך ובאיך מעתה ועד עולם בילא"ו יילא"ו קר  39 וענני] ועננו מ  39-41 ובההוא זמנא...ואמן] ברוך יי' לעולם אמן ואמן מ

1 ו5 מתחיל בדף לא ע"ב בשורה 21 במילים 'וכל אצבעא'. הוא מגיע עד דף לב ע"א שורה 1 ומסתיים במילים 'ויצאו אתם'. משם כתב היד קופץ לדף ל ע"א שורה 39 ומתחיל במילים 'כמה נהרין'. הוא מגיע עד דף ל ע"ב שורה 31 עד המילים ' כגוונא דא לתתא'.

2 מסתיים בדף לא ע"א שורה 27 אחרי המילים 'וירית ליה'. אח"כ מתחיל טקסט מפרשת 'כי תשא'.

3 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'ובס"י גרסי' אי בגין דאשתטח כו' מההוא עיטא דילי' דאשתזיב אלא רזא וכו' וניחא שפיר'.

4 אין פה מילה אלא רווח גדול.

5 אין שם מילה אבל יש רווח.

6 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'וי"ס דגרסי דדרכן'

7 בדרך אמת כתוב: 'דקב"ה קטל במצרים' ופירושו של גלאנטי כתוב: 'ה"ג הא דאמריתו דקטל קב"ה'.

8 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'תרח ולוט גרסי''.

9 בדרך אמת כתוב: 'וכתיב והיה ה' למלך וכו' ביום ההוא'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]