THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 5, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Terumah 2 136b - 138b

ספר הזוהר פרשת תרומה

דף קלו ע"ב (שורה 9) – דף קל"ח ע"ב (שורה 24)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר – ס' הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א2, א17, נ10, א3, מ5, נ41, י8, ר11

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר' אברהם גלאנטי (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף קלו ע"ב (שורה 9) – דף קלח ע"ב (שורה 24)

 9 דחדוה] דחדווא א17 / סליק] סלקין א2 א17 נ41  10 בחדוה] בחדווא א17 / ומעשי] ומעשה א2 א17 מ5 נ41 מ י*  11 אתחזי בהו] אתרבי בהו י* / דשמא] ושמא י* / עלאה] עלאה (יהוד) ד"א / דשמא] ושמא ד"א / אתרשים בהו] אתרשים {נ"א אתקרי} בהו א2 אקרי בהו מ5 אתקרי בהו נ41 מ קר י* / מספרים] לית' א2 א17  13 דנהורא] דנקודה מ5 מ קר י* / ומאן] ומאי א17  14 דספר עלאה] דספרי עלאה א2 דספרא עילאה א17 / שלים] בשלים א2  15 בנהירו] בה {בנהירו} א2 בה א17 / ונצצי] ונציצו א2 א17 נ41 / בנציצו] בניציצו י* / אינהו] אינון א2 א17 נ41 איהו מ5  16 עלאה] עילא מ5 / ונצצי ונהרי] ונהרי ונצצי א2 א17 / לכל סטר וסטר (נ"א לכל כבוד וכבוד)] לכל כבוד וכבוד א2 א17 לכל סטר וסטר מ5 מ י* מגו נהירו לכל כבוד וכבוד נ41 לכל סטר וסטר [נ"א לכל כבוד וכבוד] י* לכל סטר וסטר נ"א לכל כבוד וכבוד ד"א  17 מההוא ספירו ונהירו נהיר] מההו סליק ונהיר נהירו מ5 / דבהאי] דהאי א2 א17  19 סטרין] לית' א17 / מעשה] מעשי י* / דמתתקנא] דמתקנא א2 א17  21 הרקיע ההוא רקיע] ההוא רקיעא א2 א17 ההוא רקיע מ5 נ41 מ קר י* / דבירא] דביד/רא מ5  22 ודא איהו] דא איהו א2 א17 דדא איהו נ41 / דטלא] דכלא א17 / דנהיר ונציץ] דנהירו נציץ א2 א17 ונהיר ונציץ מ5 מ קר  23 מכל סטרין] בכל סטרין א2 א17 / אנגיד] אתנגיד מ5 / שקיו] שקיא י* / דחדוה] דחדווא א2 א17 י*  24 וכד נגיד...כלא (נגיד)] וכד אתנגיד ומשיב ההוא טלא דרוחא {דבדולחא} כולאו נגיד א2 וכד אתנגיד ומשיב ההוא טלא דרוחא כולהו נגיד א17 וכד אנגיד ומשיך ההוא טלא דבדולחא כלא נגיד מ5 נ41 קר וכד נגיד ומשיך ההוא טלא דבדולחא כלא נגיד מ י*  25 ארחא] אורח א2 א17 אורחא מ5 י* ארח נ41  26 יום ליום יומא ליומא] יום ליום יביע אומר יום ליום יומא ליומא א2 א17 נ41 יום ליום יביע אומר מ5 יום ליום יביע אמר להאי כבוד והיך נגיד ומשיך ההוא רקיע נגידו דטלא עלאה יום ליום יומא ליומא מ י* יום ליום יביע אומר להאי כבוד והיך נגיד ומשיך ההוא רקיע נגידו דטלא עלאה יום ליום יומא ליומ' קר  26-27 ועזקא לעזקא...מספרים] לית' מ5  27 ומתקנין בספירו ובנציצו עלאה] ומתקנים בשפירו ונציצו עילאה א2 א17 לית' מ5 ומתקנין בשפירו ונציצו עלאה נ41 ומתתקנין בספירו ובנציצו עלאה מ קר ג ומתקנין בנציצו וספירו עילאה י*  27-28 והיך נגיד...דטלא עלאה] לית' מ י*  28 ההוא] האי ג / רקיעא] רקיע מ5 נ41 קר ג / נגידו] ונגידו נ41 / ואמר יום ליום] יום ליום יומא ליומא ועזקא לעזקא השתא משתעי קרא באורח פרט היך שמים מספרים ומתתקנין בשפירו ובנציצו עילאה ואמר יום ליום מ5 / אמר] אומר א17 נ41 י*  28-29 ודרגא לדרגא] ודרגא לדרגא [נ"א ועזקא לעזקא] י*  29 יחוו (ס"א אוחו)] אוחו/ז א2 אוחז א17 אחי מ5 אוחי נ41 קר אוחו מ י* / ספירו] שפירו מ5  30 דמנצצי ומנהרי שמים] דאתנהרי ונציצי שמים א2 א17 ומתנצצי ומנהרי שמים מ5 דמתנהרי ונצצי שמים נ41 דמנצצו ומנהרי שמים י* / כד"א] כדאמר מ5 נ41 / מבע] מבעי מ5 / וגו'] לית' א2 א17 / אוחו[נ41 י*]] א/חו חי א2 אוריחי א17 ארחי מ5 אוחי מ קר  31 ספירו] שפירו מ5 / אמ"ר] אומר א2 א17 מ5 / ושבילין דנפקין] ושבילן דנפקן א2 ושבילן דנפק' א17 ושבילין ונפקן נ41  32 וההוא] ומההוא מ5  32-33 אלף אבא...ואיהו (ה"א)2] א אבא ודא איהו {ד}סליק ונחית הא אתאברת מ בהדיה {א'} הא א2 א אבא ודא איהו סליק ונחית הא אתחברת מ בהדיה הא א17 אלף אבא ודאי איהו דסליק ונחית אתחברת מ בהדיה א ואיהו מ5 א אבא ודא איהו דסליק ונחית מתחברת ל בהדי א הא נ41 אלף אבא ודא איהו דסליק ונחית אתחברת מ' בהדי א' ואיהו מ קר א אבא ודא איהו דסליק ונחית אתחברת מ בהדי א ואיהו י*  33 אם ר'] אם ריש מ5 קר  34 מתחברי אתוון] מתחבראן {אתוון} א2 מתחבראן א17 מתחברן אתוון מ5 נ41 מ קר י* / כלהו אמר] כולא אמ"ר י* / וברא] וברא (וע"ד) י* / ונהרין] ונהירו א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / דא בדא] דא מ5 נ41 מ י*  35 דשבתא] דשבת א2 א17 נ41 / אתכליל] אתכלל י* / למהוי חד] למיהוי כלא חד א2 / אוחו] אוחי א2 מ5 מ קר י*  35-36 דא בדא...דא בדא] דא בדא א17 חד בחד בגין למהוי חד ובגין כך אוחי דא בדא נ41  36 אמר] אומר מ5 נ41 / כלא חד] כללא חד נ41 / ואתמשך להאי] ואמשך לההוא א2 א17 ואתמשך לההוא נ41 אתמשך להאי מ י*  37 אשקי] אשקן נ41 / להאי כבוד אל] לית' א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / בדיוקנא] כדיוקנא מ / דאינון] דההוא א2 א17

דף קלז ע"א

 1 לההוא] להאי י* / כבוד אל] כבוד א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / (ודא הוא דכתיב)] ודא הוא דכתיב א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / ללילה] לית' א17  1-2 רתיכין דילה (דא לדא)] רתיכא דיליה דא לדא א2 א17 י* רתיכא דילה דא לדא מ5 נ41 מ קר  2 דכרסייא] בכורסיא מ5 / כד"א] כדאמר מ5  3 אתקרי] איקרי א2 א17 מ5 נ41 י* / אקרי] אתקרי מ5  4 לילה ללילה] ולילה ללילה י* / יחוה יחיה יחיה] יחוה יחיי' א2 יחוה יחי ו א17 יחוה יחיה יחיה יחיה נ41 יחיה יחיה יחיה קר / דאינון (נ"א באינון)] דאינון א2 י* ד"א ג באינון א17 מ5 נ41 מ קר  5 לאו יחיה] לאו איהו יחיי' א2 לאו איהו יחי ו א17 לאו איהו יחיה מ5 נ41 מ קר י*  6 חוה וחיה] חוה וחי א2 א17 נ41 מ קר יחוה וחי מ5 חיה וחי י* / חדא סלקין] חד סלקן נ41  6-7 ועל דאסתלק...דהא ו'] ועד דאסתליק יוד ועייל וו דא איהו כדקא יאות דהא וו א2 ועל דאתסליק יוד ועייל וו דא איהו כדקא יאות ו א17 ועל דאסתלק יוד ועייל ויו דא איהו כדקא יאות דהא ויו מ5 קר ועל דאסתלק י' ועייל ו' דא איהו כדקא יאות דהא ו' נ41 מ י*  7 ודאין] ודאי א2 א17 מ5 נ41 מ קר י*  7-8 חוה וחיה...חיין מן ו'] חוה וחיה דנטלא חיין מן וו א2 א17 חוה וחיה דנטלא חיין מן ויו מ5 קר חוה וחיה דנטלא חיין מן ו' נ41 מ י*  8 דעת דא איהו] דא איהו מ5  9 אוף הכא] אוף איהי א2 א17 נ41 אוף היא מ5 מ קר י* / באינון] כאינון קר דאינון י* / כגוונא] בגוונא א2  10 אמ"ר] ואמר מ5 מ קר  11 דאיהו שמיה (נ"א שמים)] דאיהו שמים א2 א17 נ41 קר דאיהו שמי' מ5 דאיהו שמיה מ י* / אמר] אומר מ5 / איהו] הוא א2 א17 נ41  12 אהדר] אסהיד א2 א17 אשהיד מ5 אסהד נ41 אזהיר מ קר י* / ואמר] ואומר א17 / אין אמר] אין אומר א2 א17 מ5 / אלא] לית' א2 א17 / האי] לית' מ5  13 אמר] אומר מ5 / איהו] הוא א2 א17 נ41 איהי קר  14 דמשתמע] דאשתמע א17 מ5 נ41 י*  15 אשתמעו] אשתמע א2 א17 / והיינו] לית' מ5 / דכתיב] לית' א2 א17 נ41 והה"ד מ5 / אע"ג] ואע"ג י*  16 אתיידעו] אתיידע מ5 נ41 / ואתנגיד] ואנגיד נ41  17 אית לן] אית לון נ41  18 משתעו] אשתעו א2 א17 משתעי י* / דמהימנותא] דמהימנו מ5 נ41  19 עד סייפי עלמא] ועד סייפי דעלמא א2 א17 ועד סייפה עלמא מ5 עד סייפי דכל עלמא נ41  20 לבא] ליבא מ5 / בגין] לית' מ5 מ י*  21 דלשמש] לשמש א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / שמשא] שמש א2 א17  22 אתחזי] אתחצי נ41  23 בכל עלמא] דכולי עלמא י* / לשמשא] שמשא מ5 / לכלהו דרגין] לכל דרגין א2 א17  24 בהון] בהם א17 מ5 נ41 קר / לכל אינון] בכל אינון א2 א17 נ41 ג כל אינון מ5 קר י* / לתתא] דלתתא מ5 מ קר י*  25 ונציצו] ובנציצו א2 א17 / נהורין] נהירין נ41 / דכלהו] בכלהו מ5 / ברעותא] וברעותא א2 א17  26 יהבי ליה] יהבי להו א2 א17 / כמה] כמא א2 א17 נ41 י* / אית רעו] אית ליה רעו מ5 מ קר י* אתרעי נ41  26-27 דכלה (נ"א דכלהו)] דכלא א2 א17 מ5 נ41 לכלה מ דכלה קר י*  27 לה] ליה א17 נ41 / והוא] וה{ו}א א2 / מאן חפתו] מאן מ5  28 עדן דא איהו חופא] עדן איהו חופה א2 א17 נ41 עדן דא איהו חופה מ5 קר י* עדן דא איהו חפה מ  29 ישיש מסטרא] מסטרא א2 א17 לרוץ אורח ישיש מ5 / דאור] כאור מ5  31 ונטיל] ונטל א2 א17 נ41 / וכל דא] ועל דא א2 א17 מ5 מ קר י* וכלא דא נ41 / כד"א] כדאמר מ5  32 לאשקאה] ולאשקאה א2 א17 מ5 מ י*  33 מוצאו] לית' מ5 מ קר י* / אלין] אליו י*  34 איהו] איהי י* / אפיק בגין] נפיק בגין א2 מ5 נ41 מ קר נפיק י* / דבסיומא] דבסופא א2 א17 מ קר י* דכסופא מ5 דבסופה נ41 / דגופא] דגופה נ41 / איהו אפיק] איהו נפיק מ5 נ41 מ קר י* / אשתמודע] אשתמודען י*  35 ודא הוא] ודא איהו נ41 / קצה השמים(2)] לית' מ5  36 ולמקצה השמים דא (מלכא שלמא דיליה3] וקצה השמים דא עלמא {מלכא} דיליה א2 וקצה השמים דא עלמא דיליה א17 נ41 ולמקצה השמים דא מלכא דשלמא דיליה מ5 מ קר ולמקצה דא מלכא דשלמא דיליה י* / כמה] כמא א2 א17 י*  37 נפיק] אפיק א17  38 דסחרא {ס"א דסיהרא}] דסחרא א2 א17 מ5 נ41 מ קר ג דסהרא י* / סטרין (נ"א ספירן)] סטרין א2 א17 נ41 ד"א ג גופין מ5 מ קר גופין [נ"א סטרין] י* / דאתחזון] דאתחזן ליה נ41 דאתחזון ליה קר דאתחזו ליה י*

דף קלז ע"ב

 1 לאתנהרא] לאנהרא א2 א17 נ41 מ י* ליה לאנהרא מ5 / ולנצצא] ולאנצצא א2 ולאתנצצא א17  2 לכל חד וחד] לית' מ5 קר / כמה] כמא א2 א17 מ5  3 ואתנהירו] ואנהירו נ41 מ קר י* / כדין סיהרא מתעטרא] לית' מ5 כדין סהרא [נ"א שמשא] מתעטרא י* / בגוונא דאימא עלאה] כגוונא עילאה דאימא א2 א17 כגוונא דאימא עילאה י* ג / שלימא] שלימו א17  4 ודא איהו] ודא ודא הוא א2 ודא הוא א17 / תורת יי'] תורת תורת יי' מ5 / דהא כדין איהי (שלימא) תמימה] דהא {כדין} איהי שלימא/ו א2 דהא איהי שלימו א17 דהא כדין איהו שלימא תמימה מ5 דהא כדין איהי תמימה שלימא נ41 דהא כדין איהי שלימא תמימה מ קר דהא כדין איהי שלימא תמימא י*  5 דאימא] לית' מ5 נ41 מ קר י* / חמש] חמשי נ41  6 לרזא דחמשין] לית' א2 א17 מ5 נ41 מ קר [לרזא דחמשין] י*  7 הא חמש] לית' מ5  8 ברא] ברה א2 א17 מ5 מ קר י*  8-9 חמש...חמש] חמש נ41  9 כגוונא] בגוונא א2 מ5  10 יהו"ה יהו"ה] יי' יי' א2 חמש חמש מ5 מ קר י* ה' ה' נ41 יהוה יהוד ד"א הוי"ה הוי"ה ג(וי"ס דגרסי)  11 דשמא עלאה (נ"א דשמיא עלאין)] דשמא עלאה א2 א17 נ41 מ קר י* דחמש עילאה מ5 / ואשתלים] ואשתלימו מ5  12-13 דשבתא עילא ותתא] דשבת עילאה ותתאה מ5 דשבת עילא ותתא נ41 דשבתא עלאה ותתאה מ קר י*  13 ביומא דא] ביומא דא ביומא דא מ5  14 עלאה] עילאי מ5  15 ובגין כך] ובגין {כך} א2 ובגין א17  16 ברזא] לית' א17 / דשבתא] דשבת נ41 / ובגיני כך] בגין רזא דשמא עילאה דקא נהיר בנהירו ונציץ בנציצו ואשתלים בשלימו עילא ותתא ובגין כך א2 א17  17 דא] לית' נ41 / ברוח קדשא] ברוח הקדש א2 א17 / ושולטנו (ס"א ושלימו)] ושולטנו א2 א17 מ5 נ41 מ קר / דשבתא] דשבת מ5 נ41  16-18 ובגיני כך...בגין רזא] בגין רזא י*  18 (ס"א ותיקונא....בגין רזא] בגין {רזא} א2 בגין א17 בגין רזא מ5 נ41 מ קר  19 נהיר] ניהיר מ5 / עילא] עילאה מ5  20 תמימה] תמימה משיבת נפש א2 א17  20-24 (ס"א רזא דשמור...שבתא)] לית' א2 א17 מ5 נ41 מ קר י*  24-25 ואתקינו...דתשבחתא)4] ואתקנו א2 א17 מ5 נ41 מ קר י*  25 דתושבחתי] דתושבחתא א2 נ41 דתושבתתא א17 דתושבחי מ5 י* / תושבחתן] תושבחן א2 א17 מ5 מ קר י*  26 ברישא] ברזא א17 / ההוא נהר] ההוא {נהר} א2 ההוא א17 ההוא אתר מ5  27 ביי'] בה נ41 / דהאי] דהא{י} א2 דהא א17 מ5 נ41 / נהר] נהיר א17 / מרזא] ברזא מ5  28 עלאה] לית' מ5  28-29 ביומא דא...ביומא דא] ביומא דא מ5 נ41 קר  29 דקא מתפרשת מסטרא] דקא אתפרש' מסטר א2 דקא אתפרשא מסט' א17 דקא אתפרשת מסטרא נ41 קר  30 לאתנהרא] לאנהרא מ5 נ41 קר / וגו'] לית' א2 א17 לפני אבימלך ויגרשהו וילך מ5 נ41 קר  30-31 דאתפרשת מיניה הא אתחברת] דאתפרש מינה הוא אתחבר א2 א17 דאתפרשת מינא הא אתחבר מ5 דאתפרש מיניה הא אתחבר נ41 דאתפר' מינה הא אתחב' קר דאתפרש מיניה הא אתחברת י*  31 דא] לית' א2 א17 נ41 / דאעיל בה] בנהירו דאעיל בה א2 א17 / בסיהרא] וסיהרא י*  34 ואתדבקותא] ודבקותא א2 א17 נ41 / בבעלה לפרשא] עם בעלה לאפרשא א2 א17 בבעלה לאפרשא מ5 מ קר י* בבעלה לאפרש נ41 / לקבלא] לקבלה א2 א17 י*  35-39 (למהוי...כדקאמרן)5] ולמיהוי חד ורזא חד ואלין שמים מספרים לון ומתקנין לון ומכאן ולהלא תושבחאן אחראן דחדווא ותיאובתא שלימת' אבל הני אינון תיקונא עילאה ברזא דשמא קדישא כדקא יאות ותושבחתא אלין אתקינו בתיקונא דשבת דאיהו סליק ואתעטר בעטרוי כדקא יאות וסלקין ברזא דשמא קדישא למיהוי חד ברזא דכבוד אל השמים מספרים ליה ונהרין ליה כדקא אמרן א2 ולמיהוי חד ורזא חד וכל אלין שמים מספרים לון ומתקנין לון ומכאן ולהלא תושבחאן אחראן דחדווא ותיאובתא שלימתא אבל הני אינון תיקונא עילאה ברזא דשמא קדישא כדקא יאות ותושבחתא אלין אתקינו בתיקונא דשבת דאיהו סליק ואתעטרת בעטר' כדקא יאות וסלקין ברזא דשמא קדישא למיהוי חד ברזא דכבוד אל השמים מספרי' ליה ונהרין ליה כדקא אמרן א17 למהוי חד ברזא חד וכל אלין שמים מספרים לון ומתקני לון מכאן ולהלאה תושבחן אחראן דחדוה ותיאובתא שלימתא אבל הני אינון תקונא שלימתא עילאה ברזא דשמא קדישא בדקא יאות ותושבחן אלין אתקינו בתקונא דשבת דאיהו סליק ואתעטר בעטרוי כדקא יאות וסלקין ברזא דשמא קדישא למיהוי חד ברזא דכבוד דשמים מספרים ליה וזהרין ליה כדקאמרן מ5 למהוי חד ורזא חד וכל אילין שמים מספרים לון ומתקני לון מכאן ולהלא תושבחן אחרן דחדוה ותיאובתא שלימתא אבל הני אנון תיקונא עלאה ברזא דשמא כדקא יאות ותושבחן אילין אתקינן בתקונא דשבת דאיהו סליק ואתעטר בעטרוי כדקא יאות וסלקין ברזא דשמא קדישא למהוי חד ברזא דכבוד אלא דשמים מספרים ליה ונהרין ליה כדקאמרן נ41 למהוי חד ברזא חד וכל אלין שמים מספרים לון ומתקנין לון מכאן ולהלאה תושבחן אחרנין דחדוה ותיאובתא שלימתא אבל הני אינון תקונא שלימתא עלאה ברזא דשמא קדישא כדקא יאות ותושבחן אלין אתקינו בתקונא דשבת' דאיהו סליק ואתעטר בעטרוי כדקא יאות וסלקין ברזא דשמא קדישא למהוי חד ברזא דכבוד אל דשמים מספרים ליה וזהרין ליה כדקאמרן מ למיהוי חד ברזא חד וכל אלין שמים מספרים לון ומתקני לון מכאן ולהלא' תושבחן אחרנין דחדוה ותיאובתא שלימתא אבל הני אינון תקונא שלימת' עלאה ברזא דשמא קדיש' כדקא יאות ותושבחן אלין אתקינו בתקונא דשבת דאיהו סליק ואתעטר בעטרוי כדקא יאות וסלקין כרזא דשמא קדישא למיהוי חד ברזא דכבוד אל דשמים מספרים ליה וזהרין ליה כדקאמרן קר למהוי חד ברזא חד וכל אלין שמים מספרים לון ומתקנין לון מכאן ולהלאה תושבחן אחרנין דחדוא ותיאובתא שלימתא אבל הני אינון תיקונא שלימתא עילאה ברזא דשמא קדישא כדקא יאות ותושבחן אלין אתקינו בתיקונא דשבתא דאיהו סליק ואתעטר בעטרוי כדקא יאות וסלקין ברזא דשמא קדישא למהוי חד ברזא דכבוד אל השמים מספרים ליה וזהרין ליה כדקאמרן י*  39 ודא איהו] לית' א2 א17 מ5 נ41 מ קר י*  40 ליי'] לה' נ41  41 דחברייא] {ד}חברייא א2 חברייא א17 / איהו] לית' מ5 / דהנהו] ודאי א2 א17 נ41 י* לית' מ5 ודא מ קר

דף קלח ע"א

 1 פרות] לית' מ5 נ41 י* / עלות] עגלות א17 נ41 לית' מ5 ד"א אינון עגלות י* / כד...ארונא] לית' מ5 / אתערו] אינון פרות אתערו א2 א17 מ לית' מ5 אנון אתערו נ41 קר אינון פרות (עלות כד הוו נטלי ארונא) אתערו י* / בהאי תשבחתא] לית' מ5 / כד"א] כדאמר מ5  2 הוו] הוי י* / ליי'] לה' נ41  2-3 כי נפלאות עשה] לית' א2 א17  3 רזא דא] רזא רזא דא מ5 / איהו] איהי י* / דלעילא] דלעיל נ41 / חיות] חוות מ5 / נטלי (ארונא) כרסייא] נטלי כורסייא א2 א17 מ5 נ41 מ קר נטלו כורסייא י*  4 ליה] לה י* / לעילא] לעיל נ41 / אנון אמרי] בשעתא אמרי מ5 אמרי קר / הכא] הכי נ41  4-5 תושבחתא דא...תושבחתא דא] תושבחתא דא א2 א17 י*  5 איהו] איהי י* / לא אקרי] לא איתקרי א2 א17 / באתחדתותא] באתחדותיה א2 א17 באתאחדות מ5 באחדותי נ41 באתחדותא מ קר באתחדתתא י*  6 כד אתנהירת] כד אתנהרא א2 א17 כד נהרא אתנהרא נ41 / כדין איהו] כדין איהי י* / ודא איהו] ודא איהי י*  7 דימינא] בימינא מ5 מ קר / ושמאלא] ושמשא א17 ובשמאלא מ5 מ קר ודשמאלא י* / לקבלא] לקבלה א2 א17 מ5 / לה] ליה מ5 נ41 מ קר / כד] לית' א2 א17 נ41 / נטלי] נטיל מ5  8 ארונא] ית ארונא י* / לה] ליה א2 א17 מ5  8-9 לבית שמש...לבית שמש] לבית שמש מ5  9 וכלא ברזא חד סלקין בגין דבשבת איהו] וכלא לאורחא חד סליק ובגין דשבת איהו א2 א17 וכלא ברזא חד סליק ובגין דבשבת איהו מ5 מ קר וכלא ברזא חדא איהו נ41 וכלא ברזא חד סלקין בגין דבשבת איהי י* / לעילא] לעיל נ41  10 אלין תושבחן] ואלין תושבחאן א2 א17 מ5 נ41 קר / אתקינו] תקינו א2 א17 קר תקונא נ41 / בשבת] דשבת א2 א17 מ5 נ41 קר / ליה עמא] עמא ליה מ5 / יחידא] קדישא נ41 / בעלמא] דעלמא א2 א17 לעלמא נ41  11 דא אדם] דא הא הדא אדם מ5 / קאמר לה] קאמר ליה א2 א17  13 קא משבח] דקא משבח מ5 / עלמא] לית' א17  14 (דכלא ביה) דאיהו כולו6] דכלא {ביה} איהו א2 דכלא איהו א17 מ5 נ41 מ קר דכלא ביה דאיהי כולו י* / ודא איהו] ודא איהי י*  15 כמה] כמא א2 א17 / ליום השבת] מזמור שיר ליום השבת מ5 קר  16 שבת סתם] סתם מ5 / דא שבת] דא דא שבת א17 / שבתא] שבת נ41  17 דא שבת דלעילא] {דא שבת} דלעילא א2 דלעילא א17 דא שבת דלעיל נ41  17-18 הא ליליא] דא לילה א2 א17 הא לילה מ5 נ41 קר י*  18 זכור את יום השבת הא יום] יום השבת א2 א17 זכור את יום השבת דא יום נ41 זכור את יום השבת י*  20 כגון האי] בגין האי מ5 / וכגון...וכגון[מ5 מ י*]] לית' א2 א17 כגון נ41  21 עלה אל יי'] עלה אל יי' ויקרא אל משה א2 א17 עלה אל ה' ויקרא אל משה נ41 / (אלא) (ס"א וכלא) בגין] אלא בגין א2 א17 מ5 נ41 מ קר (אלא) (ס"א וכולא) בגין י* / דאית ביה] דאתיא {ביה} א2 דאתיא א17 נ41  22 איהו] איהי א2 א17 נ41 י*  23 תושבחן] תושבחתא מ5 נ41 קר תושבחן כבוד ד"א / דשבת] דיום השבת ד"א  23-26 דאיהי כבוד...על כל שאר יומין)7] דאיהו עילאה על כל שאר יומין א2 א17 נ41 דאיהו תושבחתא עילאה על כל שאר יומין מ5 קר דאיהי תושבחתא עלאה על כל שאר יומין מ י*  27 ביה מלין דקשוט] מילי קשוט א2 א17 נ41 ר1 ביה מילי דקשוט י* / לן] לון מ5 לית' ר1 / לאדכרא] לאתכרא א2 לאתברא א17  28 מההוא] לית' נ41 ר1 / ובגין דאיהי] ובגין דאיהו א2 א17 / נפקן] נפקין א2 א17 נפקי מ5 ר1 קר  29 ושריין ביה והוא אשקי8] ושריא בה והיא אשקי א2 א17 והוא אשקי ר1 דשריין ביה והוא אשקי י* / דנפקא] דנפק א2 א17 / אית לה] אית ליה נ41  31 דאינון פרחאן] דאינון ברכאן א2 א17 מ5 נ41 ר1 מ קר דאינון (ברכאן) [פרחאן] י* דאינון (נ"א פרחן ד"א / דאק'] לית' ר1  32 מברך ליה] מברך לה א2 א17 מ5 נ41 ג / לעילא] לעיל נ41 / ואתכלילת] ואתכלילא א2 נ41 ר1 ואתכליל א17  33 דחול] דחולי מ5 / ברכאן] ברכאן מתתא ר1  33-34 דקא מברכין...דקא מברכאן לה] דקא מברכין לה נ41  34 ביומא] ביומי מ5 / דקא מברכאן לה] דקא מברכין ליה א17 דקא מברכין לה מעילא ומתתא ר1  35-36 כחושבן מ"ה...ברזא מ"ה] בחושבן מ"ה הא {כמא} דאוקימנא ברזא מ"ה א2 בחושבן מ"ה הא אוקימא ברזא מ"ה א17 כחושבן מה כמה דאוקימנא ברזא מה מ5 נ41 מ קר כחושבן מ"ה כמה דאוקימנא ברזא דמ"ה ר1 כחושבן מ"ה כמא דאוקימנא ברזא מ"ה י*  36 וברזא מ"י] וברזא חי מ5  37-38 נשמת כל חי...שירה עד] ועל דא מן ואלו פינו עד א2 א17 נ41 ר1 ועל דא מן ואילו פינו מלא שירה עד מ5 מ קר י*  38 ומלפנים] מלפנים ר1 / תושבחתא] תושב{ח}תא א17 / אחרא] אחרא עד א2 א17 מ5 נ41 ר1 מ קר י*  39 קיימא] ק{יי}מא א17 / בחושבנא] דחושבנא י* / חושבנא] חושבנא עד א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / ומתמן ולהלאה סלקא] ומתמן סלקין א2 א17 ומתמן סלקא מ5 נ41 ר1 מ קר י*  40 לחשבון (מ"ה)] לחושבן מ"ה א2 לחושבן א17 נ41 ר1 לחשבון מה מ5 מ קר י* לחשבון ד"א ג / מאה] לית' מ5 קר / תשלומין] תשלומא א2 א17 מ5 נ41 ר1 מ קר י* / על מה] עלמא א17 עלמה ר1 / דאיהו] דאיהי א2 א17

דף קלח ע"ב

 1 (ס"א ההוא שלימא עלאה)] לית' א2 א17 מ5 נ41 ר1 מ קר י* / וכל שבחא דא] לית' נ41 / ידיען] ידיעין א2 א17 ידעין נ41  2 ולאשתלמא] ולאשלמ' מ5  3 סדורא דצלותא כמה דאתתקנת] סדרא דצלותא כמא דאתתקנת א2 א17 סדור' דצלות' כמ' דאתתק' מ5 סדורא דצלותא כמה מתתקנת נ41 סדורא דצלותא כמא דאתתקנת י*  4 יי'] ה' נ41  5 דהוה מתקן] דההוא ? ומתקן ר1 / ומסדר תושבחתא דמלכא] ומסדר שבחא דמאריה א2 א17 ומסדר תושבחתא דמאריה נ41 שבחא דמאריה ר1 ומסדר תושבחא דמלכא י* / בגין] לית' ר1 / בסיהרא] בסיהרה א2  6 מתקן ומסדר שבחין דיליה] מסדר ומתקן שבחוי א2 א17 מתקן ומסדר ש/סבחא דילוי מ5 מתקין ומסדר שבחוי נ41 מתקן ומסדר שבחוי ר1 מתקן ומסדר תושבחא דיליה י* / ואתה יי' אל תרחק] ואתה ה' אל תרחק נ41 / ואתה יי' רזא] ואתה רזא א2 א17 נ41 ר1 מ קר י* ואתא רזא מ5 ואתה ה' רזא ד"א  7 חדא] לית' א2 א17 / פרודא] פרוד ר1 / כיון] דכיון נ41  8 בעי] בעא נ41 ר1 / לאין סוף] באין סוף א2 א17  9 לעילא לעילא] לעילא {לעילא} א2 לעילא א17 לעיל לעיל נ41 / לאסתלקא] לאסתלק א2 נ41 אל תסתלק מ5 לא תסתלק ר1 / לשבקא לן] לשבקא לון א17 מ5 לית' ר1  10 בעאן] בעיין א2 א17 / יבעי] איבעי א2 א17 בעי ר1 י*  11 לאסתלקא] (ולאסתלקא) [אולי צ"ל לאסתלקא בלא ו'] ג / האי כבוד] הא כבוד א2 הכבוד א17 מ5 נ41 ר1 מ קר לית' י* / הא] האי מ5 נ41 / אחידן ביה] דאחידן ביה א2 א17 מ5 נ41 ר1 קר / ותקפין] ותקיפין א17 / שבקי] שבק מ5 שבקן נ41  12 ובעוד] בעוד א2 א17  13 לא] דלא מ5 / אתרחקא] אתרחק א2 אתרחקת מ5 / דאזני ומרחקי] דאזלי ומרחקא א2 א17 דאזלי ומרחקי מ5 מ קר דאצלי ומתרחקי נ41 דאזלי ומתרחקי ר1 י*  14 אוף] אוף הכי ר1 / דאסתלק] דאיסתליק א2 א17 / באין] לאין א2 א17  15 לתתא] לא לתתא ר1 / ולא שבקין] ולא שבקן מ5 מ קר י*  16 לאתנשיא (מניה)] לאתנשייא מיניה א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* לאתנשייא מנייהו ר1 / ובגין כך] ובגין כן י*  17 לאתאחדא ביה] לאתאחדא א2 א17 ר1 לאתחדא ביה נ41 / דאמשיך] דמשיך א2 א17  17-18 דלא ישתבק...לאחדא ביה] דלא לאחדא ביה ר1  18 שעתא חדא] רגעא חדא א2 א17 / כד] כל א17  19 יתרחק] אתרחק נ41 / ולא ישתבק מינן[ד"א]] ולא ישתבק מיניה א2 א17 נ41 ולא נשתבק מניה מ5 ר1 מ קר י*  21 בההיא] בההוא א2 א17 מ5 ר1 קר / וחבריא] לית' מ5 קר  21-38 בההיא שעתא...מזבח הזהב] פתח ואמר ויקחו לי תרומה וגו' נ41  22 קמו ואזלו] קמו ואזלו וחבריא אינון נמי קמו ואזלו מ5 קר  23 בגנתא דעדן] דבגנתא דעדן א2 א17 מ5 ר1 מ קר י* / אצטריך לן] איצטריכ{נ}אן א2 אצטריכאן א17 אצטריכינן ר1 / בארחוי] באורחי א17 מ5 ר1 קר י* בארחי מ  24 דנטרן] דנטירין מ5 קר דנטרין ר1 / אנת תשרי בשירותא] אנת שארי בשכינתא {??רותא} א2 אנת שארי בשכינתא א17 אנת שרי בשרותא ר1 / בארחא] אורחא א2 א17 ר1 באורחא מ5

1 מתחיל בדף קלח ע"א (שורה 27) במלה 'נשמת'.

2 בדרך אמת כתוב: 'בהדי א' ואיהו ה"א אם'.

3 בדרך אמת כתוב: 'דא שלמא דיליה'.

4 בדרך אמת כתוב: ואתקינו אנשי כנסת הגדולה סידורא'.

5 בדרך אמת כתוב: 'ברזא חד ואלין'. ובפירושו של גלאנטי כתוב: 'ואילין שמים מספרים וגו''.

6 בדרך אמת כתוב: 'יומא דכלא ביה'.

7 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'ה"ג דאיהו עילאה'.

8 בדרך אמת כתוב: 'ברכאן דשריין'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]