THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 4, Chapter 3 Variant Readings]

Hilufim Bo 2 34a - 35b

ספר הזוהר פרשת בא

דף לד ע"א (שורה 39) – דף לה ע"ב (שורה 12)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א21, ו52, ט13, פ54, קמ95, פ116, ו37, נ478, ו79, ו110, נ3811 א1712, ר113

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף לד ע"א (שורה 39) – דף לה ע"ב (שורה 12)

 39 ואמר[י* מ קר]] לית' א2 א17  41 הוא רזא] כמא דאוקימנא א2 א17 י* מ קר

דף לד ע"ב

 2 התנים הגדול[מ]] התנין הגדול א2 י* קר דתנין הגדול א17 / דאיהו רביץ[י* מ קר]] דאיהו רובץ א2 א17 / וחד יאורא[י* מ קר]] וחד יאור א2 א17  3 דמימוי שכיכין] דמיומוי שכיכין א214 / דמימין] דמימן א2 א17  4 והאי תנינא[ד"א]] וההוא תנינא א2 א17 והכי תנינא י* מ קר  4-5 בההוא יאורא[א2 א17]] בההוא נהרא י* מ בההוא נהורא קר כההוא יאורא ד"א  5 אתתקיף ואזיל15] אתקיף ביה ואזל א2 א17 אתקיף ואזיל י* מ קר / לכמה זינין] אכמה זינין קר  6 וסחרניה[ד"א]] וסחרנייהו א2 א17 י* מ קר  7 מסטרא] סטרא א2 א17 י* מ קר / צנורא] ציורא א17  7-8 וכל טפה וטפה] וכל טפה וטפה א17  8 יאורא חד] יאורא חד וכל טפה וטפה אתפרש לתלת טיפין א17 / ואלין אינון] ואזלין אינון קר  10 נפל[י* מ קר]] נפיל א2 נפיק א17  11 יאורא חדא[י* מ קר]] יאורא חד א2 א17 / איהו] לית' א17 / דאזלא[א2 א17 ד"א]] לית' י* מ קר / בשכיכו[י* מ קר]] בשכיבו א2 א17 ד"א / האי יאורא] האי נהורא א17  12 ההוא] איהי א2 / רברבאן (ס"א דברכאן)] דברכאן א2 א17 רברבן י* מ קר ד"א  13 בשכיכא מאינון] בשכיבו דאינון א2 א17 בשכיכו מאינון י* מ קר / ונפל] ונפיל א2 א17  14 בההוא יאורא] ההוא יאורא מ קר / דעדיף[י* מ קר]] עדיף א2 א17 / כד נפקין] מכולהו יאורא דא דעדיף מכולהו כד נפקין א2 א17 / ומתפרשן] ומתפרשין י*  15 נפיל בההוא יאורא[י* מ קר]] נפיק בהאי יאורא א2 א17  16 וע"ד] ועל דא ועל דא א2 / ופישון איהו מלכות בבל[י* מ קר]] ומלכות בבל איהו פישון א2 א17  17 אתינו] אתז? א2 אתזנו א17 י* מ קר  18 ברישיה] ברישיה מחצת ראשי תנינים א216  19 וגו'[י* מ]] על המים א2 א17 קר / הכי הוא] הכי קר / נפחין רוחין[מ]17] נפקין רוחין א2 א17 נפיחין רוחין י*  20 לגבי עילא[א2 א17 ד"א]] לגביה י* מ קר / כתיב[ד"א]] לית' א2 א17 י* מ קר / וכתיב[א2 י* מ קר]] לית' א17  22 מתפרפרא (ס"א מתפרשא) (ס"א מתרפרפא)] מרפרפא א2 א17 מתרפרפא י* מ קר  23 ועל דא חד[א2 א17 ד"א]] וע"ד י* מ קר / לשבעין שנין] משבעין שנין א2 א17 י* מ קר / התנין הגדול[י* מ קר]] תנין הגדול א2 א17 / כד הוא] כד איהו א2 א17 י* מ קר  24 מזדעזען[מ]] מזדעזעין א2 י* מזדעזעים א17 / באינון יאורין] באינון יאורים א17  24-25 כלהו...וכלהו] כלהו קר  25 מתחלחלת] מתחלחלא י* / היתה תוהו וגו'[י* מ]] היתה תוהו ובהו וחשך על פני תהום א2 א17 קר  26 עובדא דבראשית] לית' א17  27 תנינן[א2 א17 ד"א]] תנין י* מ קר / משתלשלא] משתלשלן י* מ קר  28 וגו'[י* מ קר ד"א]] לית' א2 א17 / תנינן היתה] תני"ן הית"ה י* תנין היתה מ קר  29 דבהאי יאורא] דבהא יאורא א2 א17 / התנין הגדול] תנין קר  30 ושאטי] ושטיא א2 א17 ושטיף י* מ קר / דאתלקטו] דאתלהטו א2 א17  31 תנינין] תנינים א2 א17  32 ואינון אתתקפו[ד"א]] ואינון את[ת]קפו י* ואינון א תקפו מ ואינון אתקפו קר / תנין הגדול[י* מ קר]] התנין הגדול א2 א17  33 קיימת[י* מ קר]] קיימא א2 א17  34 (ובג"כ)] ובגין כך א2 א17 י* מ קר / עד] עד עד א17 / תהו (ובהו)] תהו ובוהו א2 א17 י* מ קר תהו ד"א / דקטל] דקטיל א2 א17  35 הוה בהו] היתה בהו א2 א17 / וחשך על] וחשך א2 א17 י* מ קר וחושך וגו' ד"א  36 דעבד[ד"א]] דעבדת א2 א17 י* מ קר / מה עביד] מה עבד י* מ קר  37 בגין דהאי] בגין דהא י* מ קר / התנין הגדול[י* מ קר]] תנין הגדול א2 תנין גדול א17  38 רוחא[ד"א]] לית' א2 א17 י* מ קר / ואחשיך] והחשיך א2 א17 ואחשך י* מ קר / ליה] לה י* מ קר  38-39 ועבר (נ"א ועכ"ד) רוחא אחרא] ורוחא אחרא א2 א17 ועבר רוחא אחרא י* מ קר  39 ונשב (נ"א) דנשב)] נשיב א2 א17 י* מ קר ונשב ד"א  40 על פני] על פי י*

דף לה ע"א

 1 אתנהיר] אתנהר קר  2 הוה נהירו] הוה נהיר י* קר / דא נהיר] דאנהר א17 / הוו נפקי] נפקי י*  3 מנהירו דא] מנהירו דדא א17 / לשבעין ותרין] לשבעין {וב'} א17  4 נהורין(1)] נהרין א2 א17 מ קר / נהורין(2)] נהורין דשמשא א17 נהרין י* מ קר  5 לשמשא[י* מ קר]] שמשא א2 א17 / חייביא] חייביא דעלמא י*  7 דגנז ליה] דגניזו ליה א2 א17 דגנזו ליה י* מ קר / וזרע ליה זרועא בחד צדיק18] וזרע זרועא לחד צדיקא א2 א17 וזרע ליה זרועא לחד י* מ קר / דאיהו גננא דגנתא[ד"א]] דאיהו גנתא19 דגנתא א2 דאיהו דגנתא א17 דאיהו (גנתא) [גננא] דגנתא י* דאיהו גוונ' דגנתא מ קר  8 בגנתא[א2 א17 ד"א]] לית' י* מ קר / וזרועא[י* מ]] וזרע א2 א17 / בטמירו[י* מ קר]] בטמירא א2 א17 / (ס"א האי) דהאי אור] האי אור א2 א17 י* מ קר / התנין[י* מ קר]] תנין א2 א17  9 דאור] דאור גנתא א17 / לסטרא אחרא[י* מ קר]] לסטר אחרא א2 א17  11 דאצמחא גו גנתא[מ]20] דאצמח גו ההוא גנתא א2 א17 לאצמחא גו גנתא י* קר / דא ואקרי גיחון] דא אסתלק ואיקרי גיחון א2 א17 דאקרי גיחון קר  12 דשלמה] שלמה ד"א  13 שם שם] שם א17 קר / באתר] באת קר  14 דוד[א2 א17 ד"א]] לית' י* מ קר / למלכו אחרא] למלכא אחרא קר / מלכא דאיהו] מלכו דאיהו י* מ קר  15 התנין הגדול[י* מ קר]] תנין הגדול א2 א17 / ואסתלק] ואסתלקו א2 א17  16 לאתתקפא] לאתקפא מ קר / סלקין ונחתין] סלקי ונחתי א2 א17 / בתקפא] בתוקפא קר  16-17 התנין הגדול[מ קר ד"א]] תנין הגדול א2 א17 י*  17 לההוא יאורא[א2 א17 ד"א]] לית' י* לההוא מ קר / שכיכא[י* מ ד"א]] שכיבא א2 א17 שביבא קר / ואשתכך] ואשתכח א2 א17 י* מ קר לית' ד"א / ביה וכדין כד ההוא] לית' ד"א  18 (ס"א לנטלא) לעיולא] לנטלא א2 א17 ד"א לעילא י* מ קר / ההוא גננא[א2 א17 ד"א]] לההוא גנתא י* מ לההוא גננא קר / נפק] נפיק י* מ קר / ובטש[ד"א]] ופשט א2 א17 י* מ קר  19 דאתמתחא ביה] דאתמחא ביה א2 א17 י* מ קר / חוטא[י* מ קר]] חוטא בקדמיתא א2 א17  20 ההוא חשוכא[י* מ קר]] האי חשוכא א2 א17 / דא דכתיב[י* מ קר]] כדכתי א2 א17  21 האי תנין] תנין י* מ קר / דאפריש] דאפרש א2 א17  21-22 לאינון (נ"א בין אינון)] לאינון א2 א17 י* מ קר  22 נונין] לאינון נונין א2  23 אתפרשו] אתפרישו א2 א17 / כל אינון[י* מ קר]] כל אילין א2 א17  24 שכיכא[י* מ קר]] שכיבא א2 א17 / דאתבריר] דאתבדיר א2 / ונפקין ועאלין] ונפקי ועאלו א2 א17 / ביה] בה י* מ קר  25 דמגדלן גו אינון יאורין פרישן21] דמגדלא גו ההוא נהרין פרישין א2 א17 דמגדלן אינון נהרין פרישן י* דמגדלן גו אינון נהרין פרישן מ קר / ואקרין] ואיקרון א2 א17 י* קר / ראשין] ראשית מ קר  26 דנפקין] דנפקי א2 א17  27 אתבדר] אתבדרן א2 א17 אתבדרו י* מ קר / בוכרין] בכורין א2 כל אינון בכורין א17 / אתזנו[י* מ קר]] אתזנן א2 א17 / דאינון יאורין[מ קר]] דאינון נהורין א2 א17 דאינון יאורין דהאי י*  28 וכלא בפרישו[י* מ קר]] וכולהו בפרישין א2 א17 / ואתרשימו] וארשימו מ קר  29 קדישין עלאין] קדישין א2 א17 / אתפרשו[ד"א]] אתפרשו לתתא א2 א17 י* מ קר / כלהו[א2 א17 ד"א]] לית' י* מ קר / אלין מאלין] אלין ואלין י* מ קר  30 ודלא קדישין[א2 א17 ד"א]] לית' י* מ קר  31 תדשא] תוצא א2 א17 / הארץ] דארץ מ קר / רזא דא[י* מ קר]] רזא א2 א17 / התנין הגדול[י* מ קר]] תנין הגדול א2 א17  32 הוה נשיב[ד"א]] נשיב א2 א17 י* מ קר / ומרפרפא[י* מ קר]] ומתרפרפא א2 א17 / לגבי עילא] לגבי עילאה י* / כל אינון[י* מ קר ד"א]] כל אלין א2 א17 / הוה מהפך22] מהפך א2 א17 י* מ קר  33 ליבישו] ליביש א17 / נשיב] נשב ד"א / ושכיך ליה[י* מ קר]] ושכיך לה א2 א17 / ועשבין צמחו23] ועשבין צמחין א2 א17 י* מ קר  34 כמלקדמין] כמדלקדמין ד"א / ולגו יאורא שכיכא] לגו יאורא שכיבא א2 א17 לגו יאורא שכיכא י* מ קר  35 למקרב[י* מ קר ד"א]] למקרבי א2 א17 / לגבי] לגביה י* מ קר / דאינון[ד"א]] אינון א2 א17 י* מ קר / ותבין] ותייבין א2  36 כל אלין[י* מ קר]] כל אינון א2 א17  38 דלעילא[י* מ קר]] לעילא א2 א17 / ההוא רוחא] רוחא א17 / שכיכא תב[י* מ קר]] שכיבא שב א2 א17  39 שכיכין[י* מ]] שכיבין א2 א17 קר / אזיל] אזל א2 א17 / בשכיכו[י* מ קר]] בשכיבו א2 א17 / והאי התנים] והאי תנין א2 א17 והאי התנין י* מ קר  40 לגבי] לגביה י* / סחרניה[ד"א]] לסחרניה א2 א17 י* מ קר / דההוא יאורא[ד"א]] ההוא יאורא א2 א17 י* מ קר / שכיכא[י* מ קר]] שכיבא א2 א17  40-41 ואלין (נ"א ואינון) מגדלין] ואילנין מגדלן א2 ואילנין מגדלין א17 ואלין מגדלין י* מ קר  41 כדין סלקא[י*]] כדין סליק א2 א17 / תנינא] תננא א2 א17  42 דא איהו...אמאי בריח] דא איהו נחש בריח י* מ קר  43 ובספרי קדמאי] ובספרי קדמאה י*  44 ואייתין] ואייתי א2 א17 י* מ קר / כד האי[י* מ קר]] וכד האי א2 א17 / אתבר תוקפיה[ד"א]] תבר תוקפא א2 א17 תבר תוקפיה י* מ קר

דף לה ע"ב

 2 ואיהו] לית' קר / תנינא] תננא א17  4 הנני עליך[י* מ קר]] הנני אליך א2 א17  5 לכלא[י* מ קר]] דכלא א2 א17  6 ההוא נחש] האי נחש א17 / איהי] איהו א2 א17 י* מ איהו נחש קר / דא דביבשתא24] דא יבשתא א2 י* מ קר דא ביבשתא א17  7 אתתקף[א2 א17 ד"א]] אתקן י* מ קר / ארעא ועפרא[י* מ קר]] עפרא וארעא א2 א17  8 ודא] ודא ודא א17 / נחש] לית' י* / דאתגדיל] דאתגדל א2 א17  9 כהאי דאתגדיל[י* מ קר]] כתוקפיה דהאי דאתגדל א2 א17 / ודא אזדמן[י*]] דדא אזדמן א2 א17 מ קר  10 לגבי ההוא דמיא] לגביה ההוא דמיי א2 לגביה ההוא דמיא א17 ד"א לגביה י* מ קר / ואע"ג (ודא לא) דאזדמן] ואע"ג דאזדמן א2 א17 ד"א ודא לא אזדמן י* מ קר / לגביה] דלגביה ד"א / לא אגח לגביה] לית' מ קר  11 מגו ימא[י* מ קר]] גו ימא א2 א17 / גסות רוחא[י* מ קר]] גסות הרוח א2 א17 / כד"א] {כ}ד"א א17  12 וגו'[י* מ קר]] ואני עשיתיני א2 א17

1 התעלמתי מן השוליים כי הם כתובים בכתב יד שונה וכניראה הוספו מאוחר יותר על ידי מישהו אחר.

2 מתחיל בדף לה ע"ב.

3 מדלג על הפרשה.

4 מתחיל בדף לו ע"ב.

5 מתחיל בדף לו ע"ב.

6 יש בו מעט מפרשת בא. דפים לח ע"ב – לט ע"א.

7 מתחיל בדף לו ע"ב.

8 מתחיל בדף לו ע"ב.

9 מתחיל בדף לו ע"ב.

10 מתחיל בדף לו ע"ב.

11 מתחיל בדף לו ע"ב.

12 החלטתי להשתמש בו הפעם מכיוון שלא היו עדי נוסח נוספים, פרט ל-א2.

13 מתחיל בדף לו ע"ב.

14 מעל שתי המילים נמתח קו.

15 בדרך אמת כתוב 'לאו הכי...אתקיף'.

16 מעל 'מחצת ראשי תנינים' נמתח קו.

17 בדרך אמת כתוב: 'רוחיה לגבי עילא...'

18 בדרך אמת כתוב: 'זרועא בחד צדיק'.

19 מעל מילה זו נמתח קו.

20 בדרך אמת כתוב: 'זרועא דאצמחא'.

21 בדרך אמת כתוב: 'גו אינון יאורין פרישן'.

22 בדרך אמת כתוב: 'כל אינון עשבין הוה'.

23 בדרך אמת כתוב: 'צמחו כמדלקדמין'.

24 בדרך אמת כתוב: 'דביבשתא אתתקף תדיר'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]